2014-08-31

Utveckla ditt fotografiska seende

"Photography, as we all know, is not real at all. It is an illusion of reality with which we create our own private world." – Arnold Newman (1918 – 2006)

Hur förmedlar man ett budskap, en känsla eller en frågeställning genom fotografi – hur presenterar jag min verklighet? Jag tog en helgkurs på Fotografiska Akademin för att få lite klarhet i frågan.


Som autodidakt fotograf med pedanta drag har jag alltid fokuserat mycket på det tekniska i mitt bildskapande. Skärpeplanet ska ligga rätt, ljuset ska vara av rätt färg och kvalitet, rätt skärpedjup, hårlockar ska ligga rätt och så vidare. Som stereotypiskt allmänt teknikintresserad prylnörd har jag förstås också en hel hel skarpa verkyg i kameraväskan men något jag ofta förbiser är en välformulerad bakomliggande grundtanke.

Vid Fotografiska Akademin bokade jag in mig på kursen Fotografering III: Utveckla ditt fotografiska seende med den Berlinbaserade fotografen Hannah Goldstein. Genom att analysera andras och egna bilder kan man utveckla sitt fotografiska seende vilket dels är en källa till inspiration och dels ett sätt att utveckla sitt eget bildspråk och göra det tydligare. Här följer lite utav det jag lärde mig under två mycket väl investerade dagar:

Bildanalys

Börja med att se på bilden objektivt, beskriv för dig själv vad du ser. Är bilden i färg eller svartvit, vilka element finns i bilden och vilket av dem är det primära? Vad ser du för detaljer, linjer och former? Vilka ledtrådar får du om miljön, omgivningen och tidsperioden? Finns det ett genus- eller klassperspektiv?

Nu kan vi gå ett lager djupare och se bilden subjektivt, vi drar slutsatser och gör en tolkning utifrån vår fantasi och våra egna erfarenheter. Vad händer i bilden? Vem är personen som avbildas? Vill fotografen säga oss något och hur uppfattar du budskapet? Ser vi samma sak som fotografen?

Fotografiskt tänkande

"... so what I did, as an exercise for myself, was that I paid attention to what it was like seeing things."
– Stephen Shore (1947 – )

Tänk bilder. Var en aktiv fotograf, medveten om vad du vill kommunicera. Saktar ner lite, tänk till och utmana dig själv. Byt perspektiv. Ge allt i din bild en mening, varenda detalj och varenda samspel mellan olika element.  Vad vill jag förmedla och hur får jag min publik att uppfatta det?

Den röda tråden

Ett tydligt bildspråk innebär en röd tråd, en grundton som återfinns i dina bilder där varje bild är en detalj i harmoni med något större. Du kan ha flera röda trådar som löper parallellt, överlappar varandra och förändras med tiden men ju mer medveten du är om din röda tråd – desto tydligare blir ditt bildspråk. Den röda tråden håller dig i rätt riktning samtidigt som den för dig framåt, hjälper dig att göra medvetna val och utvecklas som fotograf och kommunikatör.

Helgkursen på Fotografiska var fantastisk, jag fick många nya verktyg och ideer att använda i kommande projekt. Det här sättet att tänka kring bilder är nytt för mig och det kan nog ta en stund innan det sjunkit in ordentligt. Men kanske har vi mer tanke bakom det vi gör än vi själva är medvetna om. Plockar vi fram det så lär vi känna oss själva bättre. Vi lär känna våra bilder bättre.

"Look, I'm not an intellectual – I just take pictures." – Helmut Newton (1920 – 2004)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar