2014-10-12

Bildbehandling, justering och retuschering

Nyhetsbild, behandlad i datorn. Retuscherad – nej
Retuschering, justering, bildbehandling eller uttrycket "photoshoppat" betyder olika saker och blandas ibland ihop.

Var går gränsen, när är en bild manipulerad? Här reder vi ut begreppen en aning och jag reflekterar över min syn på det hela.


Bildjustering

Bildbehandling där fotografiets kvalitet förbättras utan att innehållet förvanskas brukar jag kalla för bildjustering. Färger justeras och korrigeras för att förstärka den befintliga känslan i bilden eller för att betraktaren ska uppleva motivet på samma sätt som fotografen gjorde vid fotograferingsögonblicket. Oönskat sensorbrus filtreras bort och vi kan med snillrika algoritmer öka kontrasten i utvalda delar av bilden så att den upplevs som skarpare. Dessa justeringar kan göras redan i kameran både före och efter att bilden tas. Om du fotar i JPG-format justerar kameran alltid färgmättnad, vitbalans, kontrast och skärpa innan bilden sparas – kameran tolkar rådatan från sensorn på ett sätt som ska uppfattas som tilltalande av betraktaren.

Om bilden ska tas ut på en papperskopia eller skickas till tryck så kan ytterligare justeringar behöva göras för att slutresultaten ska bli som du har tänkt. Fotopapper, tidningspapper och bildskärmar återger kulörer, nivåer och detaljer mycket olika och för att få kopian att likna den digitala bilden behöver vi korrigera en hel del – till exempel kan vi lätta upp lågdagrar och öka skärpan ytterligare en aning för att detaljerna inte ska slå ihop och försvinna när de hamnar på papper.


Bildmanipulering

När vi förändrar innehållet i bilden genom att lägga till, ändra eller ta bort information är vi inne på området bildmanipulering. Exempel på detta kan vara att byta ut en gråmulen himmel mot en vackrare eller mer dramatisk, att ta bort en störande lyktstolpe i bakgrunden eller att göra midjan smalare på modellen. Bildmanipulering kallas också för retuschering och har förekommit sedan fotografins begynnelse långt innan dagens digitala verktyg.

Ett tydligt exempel på bildmanipulering – fotomontage

Från Wikipedia:

"I modern tid har 'överretuscherade' bilder från modeindustrin och manipulerade bilder från nyhetsvärlden orsakat starka reaktioner. Det finns exempel på att fotografer lagt till rök och extra missiler i nyhetsbilder, och att man i modeindustrin manipulerat modellers kroppar för att se betydligt smalare och yngre ut. Flera nyhetsredaktioner har efter massiv kritik infört regler om att deras nyhetsbilder inte får bildbehandlas i dator alls, inte ens beskäras eller omvandlas till svartvita bilder."


Gråzon – var går gränsen?

Det kan ibland vara svårt att dra en gräns mellan justering och manipulering. Låt oss säga att du fotograferar för en tidning och i bilden du tar syns tydligt ett hårstrå som lagt sig på kamerans bildsensor. Ponera att du klonar bort det mörka strecket – ett solklart exempel på retuschering – men har du förvanskat verkligheten? Strecket fanns ju inte i motivet utan är ett fel orsakat i kameran och frågan är inte lätt att svara på. Jag hade lämnat bilden orörd, för säkerhets skull.

När jag fotograferar porträtt brukar jag alltid fråga kunden vad hon eller han önskar. Sammanfattat återkommer tre önskemål: Helt orörda bilder, lätt retuscherade (jag tar bort finnar och oönskade födelsemärken i samförstånd med kunden) och de som vill ha en total makeover. Jag föredrar själv den gyllene medelvägen men alla är vi olika så fråga alltid beställaren när det gäller retuschering.

Justering av färger och nivåer samt beskärning gör jag i princip på alla mina fotografier. En bra bild kan göras bättre men en dålig bild kan inte göras bra – oavsett hur duktig du är i Photoshop måste du ha bra material att arbeta med. En bra bild är en bra bild enligt mig, tillvägagångssättet är ovidkommande så länge man håller sig till spelreglerna.

Var tycker du att gränsen går, vad är ok att göra med en bild innan den är förvanskad?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar