2015-01-11

Produktfoto i lager

Rolleiflex T K8 T1
Stormen Egon rasar utanför fönstret och jag passar på att uppdatera portfolion med en produktbild. Att produkten i fråga är snart 60 år gammal spelar ingen roll. Metoden för ljussättning jag använder här går ut på att ta flera bilder med olika ljus, för att sedan lägga ihop dem i Photoshop – avancerad ljussättning med en enda ljuskälla.


Motivet, i detta fall en Rolleiflex T K8 T1, placerade jag på ett stativ framför en svart bakgrund. Ljussättningen gjordes med en hotshoe-blixt i en liten softbox. Kameran ställde jag på några sekunders tidsutlösare, långt nog för att hinna klicka igång kameran och handhållet placera blixten i olika positioner runt motivet.

Jag hade kunnat använda kamerans möjligheter till fjärrstyrning via mobilen – ypperligt för detta ändamål – men tidsutlösare var i detta fall inte en speciellt omständ procedur. Sex bilder med ljus ur olika vinklar räcker mer än väl och jag laddade in dem som lager i ett gemensamt dokument i Photoshop. Det är viktigt att inte förflytta kamera eller motiv mellan exponeringarna, allt måste hamna på samma plats i dokumentet för att det ska bli skarpt och fint.

Sex bilder med ljus från olika riktning. 

I Photoshop aktiverar jag sedan ett lager i taget med blandningsläge inställt på Lighten (kan det månne heta Ljusare på svenska?) och finlirar med opaciteten på lagret tills blandningen ser bra ut. Om man vill ha ett färgat effektljus ur någon vinkel är det mycket lätt gjort med ett nyansjusteringslager. Betydligt enklare att efterbehandla än en bild tagen med en exponering och flera blixtar.

Animationen visar hur den färdiga bilden är uppbyggd, lager för lager. Att ha ljuset uppdelat i lager gör det enkelt att finjustera balansen mellan belysta områden och skuggor.

Bilderna är dessutom tagna ur en vinkel på 15° vilket blir snyggt och enhetligt om vi ska plåta en hel serie med grejer. Att hitta rätt förhållande mellan avstånd till motivet och höjd på stativet gör vi enkelt med den trigonometriska funktionen tangens, eller förenklat så är rätt höjd för kameran i förhållande till motivet avståndet mellan dem gånger 0.26795.

Rolleiflexen är förresten också ett fynd från en låda blandade kameraprylar. 700 kr för en låda gammalt skräp – är han galen den där Holm!?

2 kommentarer: